Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan Oost-Vlaanderen

Een nieuw Beleidsplan Ruimte
De Provincie werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050.
Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar. We volgen een lange procedure zodat we de juiste, goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen baseren we op onderzoek en overleg.
Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijbehorende beleidskaders moeten het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen.

Provincie maakt samen met jou ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050
Iedereen heeft plaats nodig om te wonen, te werken en te ontspannen, maar onze beschikbare ruimte raakt stilaan opgebruikt. De Provincie maakt daarom werk van een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin de langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen. Ze kijkt daarbij richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte vandaag heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen steeds voor ogen houden. 

Ook jouw mening telt!
Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen. In het najaar van 2019 kan je ons voorbereidend werk bekijken en jouw suggesties met ons delen, tijdens de raadpleging van de conceptnota. Hou zeker onze website in de gaten voor meer info over toekomstige participatiemomenten.

Ontdek er alles over op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050.