Inname openbaar domein

Iedereen die tijdelijk het openbaar domein wil innemen moet een vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Openbaar domein: omvat alles dat geen privaat eigendom is, zoals wegen, voet- en fietspaden, parkeerplaatsen, wegbermen, parkings en pleinen, etc.Het openbaar domein wordt als ingenomen beschouwd van zodra het normaal en gewoon gebruik, zelfs als het maar gedeeltelijk of tijdelijk is, in ruimte en/of tijd verhinderd of belemmerd wordt.

Het volledige reglement kan u hier nalezen.

Het retributiereglement kan je hier vinden

Aanvraagformulier begrafenis

Aanvraagformulier trouwplechtigheid

Aanvraagformulier werken openbaar domein

Aanvraagformulier private bouwwerken

Aanvraagformulier verhuis

 

Het formulier kan u mailen naar mobiliteit@lievegem.be