Speelstraten

Speelstraten in Lievegem

Tijdens de paas- en zomervakantie kan je in Lievegem van je straat een speelstraat maken. Het doel van een speelstraat is kinderen vrij en veilig op straat te laten spelen. Zo kunnen ze in hun eigen buurt met vriendjes ravotten, kunnen ze spelletjes doen die anders moeilijker te orga­niseren zijn (vb. vrij fietsen, stoepkrijten, skatewedstrijd…). Ook voor volwassenen kan een speelstraat fijn zijn: er is plots meer plaats voor een buurtfeest­je, een gezellige babbel in de tuinzetels op straat.

 

Tijdens de zomervakantie worden een aantal Lievegemse straten omgevormd tot een speelstraat

- Bergkouter (Waarschoot): volledig zomer
- Karis (Waarschoot): volledige zomer
- Patronagiestraat (Waarschoot): volledige zomer
- Beekstraat (Lovendegem): zaterdagen in juli


Wanneer het speelstraathekken met verkeersbord er op straat staat, mogen enkel bestuurders van een motorvoertuig (auto, camper, …) die in de straat wonen of er een garage hebben en prioritaire voertuigen (ziekenwagen, politie, …) nog de speelstraat inrijden.
De hele breedte van de openbare weg is er voorbehouden voor spelen. Het doel van een speelstraat is kinderen vrij en veilig op straat te laten spelen. Zo kunnen ze in hun eigen buurt met vriendjes ravotten, kunnen ze spelletjes doen die anders moeilijker te organiseren zijn (vb. vrij fietsen, stoepkrijten, skatewedstrijd…). Ook voor volwassenen kan een speelstraat fijn zijn: er is plots meer plaats voor een buurtfeestje, een gezellige babbel in de tuinzetels op straat,

Brochure voor de bewoners van speelstraten

Wat

Een speelstraat is een openbare weg (waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren hekken worden geplaatst met het verkeersbord C3, voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘speelstraat’ en de speelstraaturen.
In de speelstraten is de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen. Enkel fietsers, bestuurders van een motorvoertuig (auto, camper…) die in de straat wonen of er een garage hebben en prioritaire voertuigen (ziekenwagen, politie…) mogen de speelstraat nog inrijden.

Voorwaarden

  • De straat moet een woonstraat zijn
  • Er is een snelheidsbeperking van 50 km/u
  • Er is geen belangrijk doorgaand verkeer of openbaar vervoer door de straat
  • De omliggende straten moeten bereikbaar blijven
  • Straten met publieke parkings en handelszaken komen niet in aanmerking, tenzij er een schriftelijk akkoord is met de betreffende handelaar
  • 75% van de bewoners moet zich akkoord verklaren met het inrichten van de speelstraat.
  • Er zijn minimum 3 buurtbewoners die verantwoordelijk willen zijn (peters/meters van de speelstraten). Zij zijn het aanspreekpunt voor de gemeente en voor de bewoners van de straat.

 

Formulieren

Brochure voor de bewoners van speelstraten

Aanvraagformulier speelstraten Lievegem

Formulier bewonersenquête speelstraten Lievegem

Reglement betreffende de inrichting van speelstraten

Goedkeuring reglement