Wijziging straatnamen

Omdat enkele straten dezelfde naam hebben, worden er nieuwe namen gekozen.

Vlaanderen zal de nieuwe gemeente Lievegem opleggen dat geen enkele straat dezelfde naam mag hebben als een andere straat in de gemeente. Dit is om verwarring te vermijden bij enerzijds post- en pakjesdiensten maar vooral ook bij de hulpdiensten. Een 30-tal straten krijgt daarom een nieuwe naam. In enkele straten zullen nieuwe huisnummers worden toegekend.

Project in samenwerking met de bewoners

  • Bewoners en eigenaars van huizen of bedrijven in deze straten mochten suggesties voordragen. De drie gemeentebesturen legden vervolgens een selectie vast.
  • Bewoners en eigenaars van huizen of bedrijven in de straten mochten tot 25 maart een stem uitbrengen op hun favoriete nieuwe straatnaam.
  • In mei volgde een openbaar onderzoek over de resultaten van de stemming.
  • De drie gemeenteraden hebben tenslotte de nieuwe straatnamen definitief vastgesteld.
  • De naamsverandering gaat officieel in op 1 januari 2019. In september plannen we infovergaderingen voor bewoners en bedrijven om de adreswijziging zo vlot mogelijk te laten verlopen. Vanuit de drie gemeentebesturen wordt overwogen om onder bepaalde voorwaarden (deels) tussen te komen in de kosten die een gevolg zijn van de straatnaamwijziging.
  • De gemeente stelt een stappenplan op om de overgang vlot te laten verlopen.
  • Woon je in een straat die van naam verandert, of bezit je een pand of bedrijf in een straat, dan ontvang je begin juli een brief over de infoavond. Contacteer de communicatiedienst van je gemeente als je denkt dat je geen brief ontvangen hebt (communicatie@lovendegem.be, communicatie@waarschoot.be, communicatie@zomergem.be).

Dit zijn de nieuwe straatnamen:

Lovendegem Waarschoot Zomergem
Azaleastraat (lus): Bloemenlus Azaleastraat: Torenzicht Bekestraat 1 t/m 8: Korteboeken
Azaleastraat (hoofdstraat): Zonnebloemstraat Bos: Rapenburg Bekestraat 9 t/m 51: Tuimelaar
Berkestraat: Hazelaarstraat Bremstraat: Dillestraat Berkenstraat: Hoetsel
Bosstraat: Grensweg Dorp: Waarschootdorp Bosstraat: Rapenburg
Kerkstraat: Centrumstraat Lindestraat: Vlinderstraat Kapellestraat: Ter Wal
Lievestraat: Liefkensweg Sparrenstraat: Willemstraat Kasteeldreef: Leendreef
Lievestraat (deel Grote Baan): Rabothoek Sportstraat: Kleine Weg Kerkstraat: Zomerlaan
Nieuwstraat: Laagland Veldstraat: Brouwerstraat Molenstraat: Molenbergstraat
Peperhoek: Valleiweg Verbindingsweg: Toekomststraat Schauwbroeckstraat: Zwaluwstraat
Populierstraat: Lierstraat Zandstraat: Zonnestraat Vijverstraat: Broekenstraat

 Infomomenten

Om je wegwijs te maken organiseren we 6 infomomenten.

  • Op maandag 10 september 2018 om 14.00 u. en 20.00 u. in het Cultureel Centrum, Nieuwstraat 8 in Waarschoot
  • Op dinsdag 11 september 2018 om 14.00 u. en 20.00 u. in de Raadzaal, Kasteeldreef 72 in Lovendegem
  • Op donderdag 13 september 2018 om 14.00 u. en 20.00 u. in GC ’t Schaapstuk, Lt. Dobbelaerestraat 14C in Zomergem

Elk infomoment verloopt exact hetzelfde en bestaat uit twee delen. We starten met een algemene informatieronde over de stand van zaken rond de fusie. In het tweede deel geven we concrete toelichting over het wijzigen van de straatnaam. We overlopen het stappenplan en als je daarna nog vragen hebt, kan je deze kwijt tijdens de vragenronde.

Bekijk hier de volledige presentatie met een stand van zaken.