Dienstverlenings- en organisatiemodel

Het dienstverleningsmodel is de eerste grote realisatie na de beslissing om te fuseren.

Dit document kreeg vorm in verschillende etappes, in overleg met personeel en bestuur. De krijtlijnen van het nieuwe dienstverleningsmodel werden bepaald tijdens een inspiratieworkshop en een programmaworkshop met diensthoofden in november 2017. 

De tekst over het toekomstig organisatiemodel kwam tot stand op basis van een interactieve sessie met het management van de drie gemeenten en OCMW’s in november 2017 en werd begin maart 2018 aangevuld met de indeling in teams.

Beide oefeningen staan niet los van elkaar. Het dienstverleningsmodel werd gekleurd vanuit het organisatiemodel en omgekeerd: het aantal clusters, het aantal themabalies, etc.

Bekijk hier het dienstverleningsmodel.

Bekijk hier het organisatiemodel.

Bekijk hier het organogram.