STAP 1 - Mededeling

19 september 2017

Op dinsdag 19 september 2017 stelden de colleges van burgemeester en schepenen de plannen voor een fusie voor aan het grote publiek.

 

STAP 2 - Principiële goedkeuring

28 september 2017

Op donderdag 28 september 2017 hebben de gemeenteraden van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem gelijktijdig een bestuurlijke fusie principieel goedgekeurd.

STAP 4 - Informatie- en inspraakvergaderingen

11 / 12 en 16 oktober 2017

 - 11 oktober 20.00 u. in GC 't Schaapstuk in Zomergem

- 12 oktober 20.00 u. in de raadzaal in Lovendegem

- 16 oktober 20.00 u. in de Kring in Waarschoot

Na de informatievergaderingen van oktober, volgt een inspraakmoment.

 

23 november 2017

23 november, 20.00 u. zaal De Priem Beke

Op deze inspraakavond denken we in groepen na over de gezamenlijke toekomst van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. Samen geven we vorm aan de nieuwe gemeente.

 

STAP 5 Onthulling nieuwe naam

1 december 2017

We onthullen het voorstel voor de nieuwe naam van de fusiegemeente in Kokorico. U stemde massaal op de vier voorstellen die een volksjury uitkoos, Lievegem kwam als grote favoriet uit de bus. Deze naam maakte deel uit van de definitieve beslissing door de drie gemeenteraden op 21 december 2017.

STAP 6 - Definitieve beslissing

21 december 2017

De definitieve beslissing tot fusie werd genomen door de gemeenteraden van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem.

STAP 7 - Afkondiging decreet

Op 25 april keurde het Vlaams Parlement in plenaire zitting de fusie van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem goed.

STAP 8 - Gemeenteraadsverkiezingen

14 oktober 2018

De inwoners van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem kiezen de 29 gemeenteraadsleden voor de nieuwe fusiegemeente die van start zal gaan op 1 januari 2019. 

STAP 9 - Start van de nieuwe gemeente

1 januari 2019

De drie gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem zijn nu één gemeente/rechtspersoon die alle rechten en plichten van de drie gemeenten heeft overgenomen. De verkozen ploeg gaat aan de slag.