Gegevenslek Lovendegem

De gemeente Lovendegem heeft de afgelopen jaren de bevolkingsregisters laten digitaliseren door ze te laten inscannen.

In 2018 werd bekend dat de locatie en de hoedanigheid van één van de PC’s die voor het inscannen gebruikt werden, niet langer bekend zijn. Op deze PC stonden mogelijk nog (delen van) de ingescande registers. Het gaat om bevolkings­registers tot en met ten laatste het jaar 1962.

Als je vóór of in 1962 een akte bij de burgerlijke stand hebt laten opmaken in verband met (bv.) geboorte, huwelijk of overlijden, dan bestaat de kans dat derden toegang hebben of gehad hebben tot de gegevens uit de akte. Dit is normaal alleen toegestaan als er een wettelijke grondslag is voor het bestuur om de gegevens aan een derde mee te delen.

Het bestuur van Lovendegem heeft, om herhaling te voorkomen, naar aanleiding van dit incident de nodige maatregelen ingesteld, waarvan de uitvoering inmiddels bij de gemeente Lievegem berust.

Het incident is op 4 december 2018 gemeld bij de Vlaamse Toezichtcommissie. De commissie gaf op 6 december, gezien de omstandigheden en op basis van artikel 34 lid 3c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het advies om het incident op de website van de gemeente te melden.

Als je vragen hebt omtrent dit incident kan je contact opnemen met het bestuur via het e-mail adres info@lievegem.be.