Nieuwe gemeente en identiteit

Sinds 1 januari zijn we Lievegem! Dit zal zorgen voor een aangepaste dienstverlening in Lovendegem, Zomergem en Waarschoot.

De uitvoering van de fusie begint vandaag

Dankzij de fusie zal de kwaliteit en efficiëntie van onze dienstverlening toenemen. De medewerkers hebben een jaar lang aan de voorbereiding gewerkt. We krijgen nu van de Vlaamse Overheid een jaar de tijd om de nieuwe gemeente te organiseren en alles aan te passen. Sommige zaken zullen meer tijd vragen dan andere, omdat we afhankelijk zijn van externen en hogere overheden. We zullen stap voor stap de website verder uitbouwen.

Aangepaste dienstverlening start met een nieuwe website

Lievegem zal inzetten op een uitgebreide digitale dienstverlening zodat je veel zaken van thuis uit zal kunnen regelen via het thuisloket dat je op de startpagina van onze website zal vinden.Ons team blijft continu doorwerken aan de mogelijkheden van de website en volgt de laatste ontwikkelingen op de voet. Zo creëren we een dienstverlening op maat van iedereen. Een website kan natuurlijk niet alles, onze openingsuren pasten we aan en we blijven op drie locaties open. Als je liever op een andere manier geholpen wordt, laat het ons weten. We bekijken op welke manier we jou het beste kunnen helpen.

Het logo van Lievegem

In het logo spelen we met de drie e’s van Lievegem. Ze symboliseren lachende gezichten die keuvelen, organiseren, plannen... Deze visuele aanpak geeft de positieve instelling van de Lievegemnaar weer. Het is opvallend hoe onze inwoners zich verenigen in tientallen zo niet honderden verenigingen, organisaties en evenementen die iedereen samenbrengen.De fusie schept nieuwe mogelijkheden. Door onze krachten te bundelen ontstaan er nieuwe synergieën die voor warmte en amusement in de gemeenschap zorgen. Het gemeentebestuur is een partner en helpt waar ze kan en moet.

Onze slogan

Lievegem ziet het zitten: een verwijzing naar het engagement van de drie gemeenten tot fusie en de inzet op een vernieuwde dienstverlening: thematisch en op maat van onze inwoner.De slogan is net als onze organisatie flexibel en in onze communicatie zullen verschillende varianten opduiken, aangepast aan de context van het verhaal dat we willen brengen.