Te wijzigen straatnamen zijn bekend

Omdat enkele straten dezelfde naam hebben, worden er nieuwe namen gekozen.

De gemeenteraden van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem hebben op 21 december 2017 de fusie van de drie gemeenten goedgekeurd. Vlaanderen zal de nieuwe gemeente Lievegem opleggen dat geen enkele straat dezelfde naam mag hebben als een andere straat in de gemeente. Dit is om verwarring te vermijden bij enerzijds post- en pakjesdiensten maar vooral ook bij de hulpdiensten.

Stembussen zijn gesloten

Bewoners en eigenaars van huizen of bedrijven in deze straten mochten tot 25 maart een stem uitbrengen op hun favoriete nieuwe straatnaam. Na de voorlopige vaststelling van de nieuwe namen door de gemeenteraad op 25 april, zal er een openbaar onderzoek starten. Dit duurt 30 dagen en ondertussen worden eventuele opmerkingen en bezwaren verzameld. Tevens wordt advies gevraagd aan de Cultuurraad.
Na afloop van het openbaar onderzoek wordt op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad de definitieve vaststelling gedaan van de nieuwe straatnamen, vermoedelijk op 27 juni. De naamsverandering gaat officieel in op 1 januari 2019. In september plannen we infovergaderingen voor bewoners en bedrijven om de adreswijziging zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Stemresultaten

Lovendegem Waarschoot Zomergem
Azaleastraat (lus): Bloemenlus Azaleastraat: Sesamstraat Bekestraat 1 t/m 8: Korteboeken
Azaleastraat (hoofdstraat): Zonnebloemstraat Bos: Rapenburg Bekestraat 9 t/m 51: Tuimelaar
Berkestraat: Hazelaarstraat Bremstraat: Dillestraat Berkenstraat: Hoetsel
Bosstraat: Grensweg Dorp: Waarschootdorp Bosstraat: Rapenburg
Kerkstraat: Centrumstraat Lindestraat: Vlinderstraat Kapellestraat: Ter Wal
Lievestraat: Liefkensweg Sparrenstraat: Willemstraat Kasteeldreef: Leendreef
Lievestraat (deel Grote Baan): Rabothoek Sportstraat: Kleine Weg Kerkstraat: Zomerlaan
Nieuwstraat: Laagland Veldstraat: Brouwerspad Molenstraat: Molenbergstraat
Peperhoek: Valleiweg Verbindingsweg: Toekomststraat Schauwbroeckstraat: Zwaluwstraat
Populierstraat: op zoek naar een nieuwe naam Zandstraat: Zonnestraat Vijverstraat: Broekenstraat

 

Stappen in dit project

  • - Bewoners en handelaars/bedrijven van een straat die van naam verandert, werden gevraagd suggesties te doen voor een nieuwe naam. 
  • - De cultuurraden brengen ook een advies uit.
  • - De intergemeentelijke werkgroep die instaat voor de wijziging van de straatnamen, maakt per straat een selectie. Hierbij wordt rekening gehouden met aanbevelingen van de federale overheid en met het advies van Bpost.
  • - Het college van burgemeester en schepenen keurt de selectie per straat goed.
  • - De inwoners en handelaars/bedrijven van de straat kunnen stemmen op hun favoriete naam.
  • - Na een openbaar onderzoek, wordt de naam vastgelegd door de gemeenteraad.
  • - Eigenaars van huurwoningen worden op de hoogte gebracht.
  • - Vanuit de drie gemeentebesturen wordt overwogen om onder bepaalde voorwaarden (deels) tussen te komen in de kosten die een gevolg zijn van de straatnaamwijziging. Hierover volgt later meer info.
  • - We bezorgen je een stappenplan en checklist om de adreswijziging zo vlot mogelijk te laten verlopen.