Regeling zomervakantie

Op 21 januari 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen dat voor de organisatie van de Buitenschoolse Kinderopvang tijdens de zomervakantie van dit jaar alles hetzelfde blijft zoals in de zomer van 2018. We behouden de bestaande huishoudelijke reglementen en retributiereglementen van de 3 BKO’s.

De openingsuren, verlofperiodes, tarieven en de wijze van inschrijving van de Buitenschoolse Kinderopvang blijven voorlopig onveranderd, tot de gemeenteraad een nieuw reglement heeft goedgekeurd.
De inschrijvingsdata voor de zomervakantie worden later gecommuniceerd.

Sluitingsperiodes zomervakantie:

Waarschoot, BKO Domino

  • Gesloten van 11 juli tot en met 26 juli
  • Gesloten op 15 en 16 augustus

Lovendegem, BKO De Speelboom

  • Gesloten op 11 juli
  • Gesloten van 22 juli tot en met 26 juli
  • Gesloten van 12 augustus tot en met 16 augustus
  • Gesloten op 30 augustus

Zomergem, IBO De Vlinder

  • gesloten op 11 juli
  • gesloten op 15 en 16 augustus