Adviesraad Lokaal Mondiaal Beleid

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. Hoog tijd om – zoals de traditie het wil – de adviesraden opnieuw samen te stellen.

De adviesraden zijn een middel tot burgerparticipatie; ze vormen de schakel tussen de bevolking en het beleid dat het gemeentebestuur wil voeren.De belangrijkste taak van de advies-raad lokaal mondiaal beleid is advies geven over initiatieven rond lokaal mondiaal beleid, zoals mondiale soli-dariteit, wereldburgerschap, eerlijke handel, samenwerking met het Zuiden in de vorm van een Stedenband en 4de pijlerinitiatieven (dat zijn bur-gerinitiatieven die zelf de handen uit de mouwen steken om het Zuiden te ondersteunen). De initiatieven dragen allemaal bij tot het realiseren van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (zoals opgesteld door de VN). De adviesraad is samengesteld uit politici, inwoners, verenigingen, ambtenaren. Als je lid wordt van een adviesraad, als individu of als vertegenwoordiger van een vereniging, geldt dit voor de volledige beleidsperiode van zes jaar. Heb je zin om je hiervoor te engageren en mee te denken over de koers van lokaal mondiaal beleid in Lievegem? Dat kan! Laat je stem horen en stel je kandidaat.

Hoe kandidatuur indienen?

Vul het formulier in op www.lievegem.be of vraag een formulier aan het onthaal in het gemeentehuis, vul dit in en bezorg het ons terug.

Deadline voor de inschrijvingen 20 september.

Meer weten?

team welzijn
09 396 23 00
brigitte.becu@deinze.be