Bijzonder comité voor de sociale dienst

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op. De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst is verplicht.

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

 

Samenstelling bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Hilde De Graeve - CD&V
Voorzitter van het BCSD
hilde.degraeve@lievegem.be

Christine Claeys - CD&V
lid van het BCSD
christine.claeys@lievegem.be

Matthias De Block - CD&V
lid van het BCSD
matthias.deblock@lievegem.be

Jacqueline Wille - CD&V
lid van het BCSD
jacqueline.wille@lievegem.be

Hans Baetslé - CD&V
lid van het BCSD
hans.baetsle@lievegem.be

Viviane Verbiest - Open Vld
lid van het BCSD
viviane.verbiest@lievegem.be

Christophe Huysman - Open Vld
lid van het BCSD
christophe.huysman@lievegem.be

Dominique Willaert - Onafhankelijk lid voorgedragen door Groen
lid van het BCSD
dominique.willaert@lievegem.be

Magda Van Acker - NV-A
lid van het BCSD
magda.vanacker@lievegem.be