Vast bureau

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat in elk OCMW een vast bureau moet worden opgericht, als het uitvoerend orgaan van het OCMW.

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van het college van burgemeester en schepenen het vast bureau vormen. De installatie van de leden van het college van burgemeester en schepenen houdt van rechtswege de installatie van leden van het vast bureau in. 

Samenstelling Bekendmakingen van het vast bureau Besluitenlijsten van het vast bureau