Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Het aantal gemeenteraadsleden varieert naargelang het bevolkingscijfer van de gemeente.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

De gemeenteraad van Lievegem gaat door in de grote Raadzaal, Kasteeldreef 72 te 9920 Lievegem.

 

Samenstelling van de gemeenteraad Agenda van de gemeenteraad Zittingsverslagen van de gemeenteraad
Besluitenlijsten van de gemeenteraad Bekendmakingen van de gemeenteraad  Huishoudelijk reglement gemeenteraad

De data voor de gemeente- en ocmw-raden voor 2020 worden vastgelegd op woensdag:

29/01

26/02

25/03

29/04

27/05

01/07

09/09

14/10

18/11

16/12