Lokaal Mondiale Raad

Wat is Lokaal Mondiaal beleid?
De gemeente werkt sinds enkele jaren samen met Nevele (nu Deinze) om de Noord-Zuidproblematiek aan te kaarten en duurzame ontwikkeling te sensibiliseren, praktische kennis te verwerven en een band op te bouwen met een gemeenschap uit het Zuiden.
De gemeenteraden van Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele hebben eind 2010 de oprichting en de werking van een officieel gemeenschappelijk Noord-Zuidbeleid binnen de gemeenten goedgekeurd.
Meer info via www.lokaalmondiaallowazone.be.

Wat doet de lokaal mondiale raad?
De belangrijkste taak van de adviesraad lokaal mondiaal beleid is advies geven over initiatieven rond lokaal mondiaal beleid, zoals mondiale solidariteit, wereldburgerschap, eerlijke handel, samenwerking met het Zuiden in de vorm van een Stedenband en 4de  pijlerinitiatieven (dat zijn burgerinitiatieven die zelf de handen uit de mouwen steken om het Zuiden te ondersteunen). De initiatieven dragen allemaal bij tot het realiseren van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (zoals opgesteld door de VN).

Hoe stel ik mezelf kandidaat voor de raad?
Als je lid wordt van een adviesraad, als individu of als vertegenwoordiger van een vereniging, geldt dit voor de volledige beleidsperiode van zes jaar. Heb je zin om je hiervoor te engageren en mee te denken over de koers van lokaal mondiaal beleid in Lievegem? Dat kan! Laat je stem horen en stel je kandidaat.

Vul het formulier op onze website in of vraag een formulier aan het onthaal in het gemeentehuis, vul dit in en bezorg het ons terug.
Klik hier om online je kandidatuur in te dienen.


GR Lokaal mondiale adviesraad - statuten _ goedkeuring