sport- en beweegplatform

De gemeentelijke adviesraden worden naar aanleiding van de nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld. Vanaf maart 2019 kunnen er kandidaturen ingediend worden. We geven alle instructies in de loop van maart via al onze kanalen.

 


Het sport- en beweegplatform heeft tot doel de sportbeoefening te stimuleren. De raad geeft advies aan het gemeentebestuur inzake sportbeleid

Het is niet de bedoeling dat er politieke fracties kandidaturen mogen indienen voor het sport- en beweegplatform.

Statuten sport- en beweegplatform goedkeuring

Statuten gemeentelijk sport- en beweegplatform Lievegem

Huishoudelijk reglement sport- en beweegplatform Lievegem