Land- en tuinbouwraad

De gemeentelijke adviesraden worden naar aanleiding van de nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld. Vanaf maart 2019 kunnen er kandidaturen ingediend worden. We geven alle instructies in de loop van maart via al onze kanalen.

 

De land- en tuinbouwraad heeft tot doel om, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, de gemeente te adviseren over

- alle kwesties die op gemeentelijk vlak, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de land- en tuinbouw aanbelangen;
- de sociale, economische, hygiënische, culturele en juridische aspecten van problemen op gemeentelijk vlak, die de land- en tuinbouwgemeenschap of bepaalde categorieën ervan direct of indirect aanbelangen;
- de wijze waarop alle initiatieven op dit gebied genomen, aangemoedigd, uitgewerkt en uitgebreid kunnen worden.

De statuten van de land- en tuinbouwraad kan je hier terugvinden